Cayuga Nation vydává svá vlastní povolení v úctě ke komunitě Seneca Falls, nárokuje si suverenitu a zároveň likviduje vlastnoručně vyrobené trosky

Národ Cayuga náhle uklízí své vlastní trosky v Seneca Falls-aniž by vlastnili jakákoli povolení od kraje – a zároveň si vytvořili svá vlastní ve jménu suverenity.Uplynulo šestnáct měsíců od an noční demolice nemovitostí vlastněných národem bylo organizováno policejním oddělením Cayuga Nation ve spojení s místní, státní vymáhání práva který jedné zimní noci koncem února sledoval zpovzdálí podél státní silnice 89.kmen a žíla kratom koupit
.jpg

Cayuga Nation vydává svá vlastní povolení v úctě ke komunitě Seneca Falls, nárokuje si suverenitu a zároveň likviduje vlastnoručně vyrobené troskySugar Shack, stánek se zmrzlinou podél State Route 89, byl zničen při zpětném převzetí majetku dne 22. února 2020. Foto: Gabriel Pietrorazio, FingerLakes1.com.

Nyní, podle zdrojů očitých svědků, národ od středy 30. června uklízí své pozemky.Bylo to teprve před necelým měsícem, kdy a Dozorčí rada okresu Seneca prezentace, kterou nabízí Frank Sinicropi, okresní úřadtuklidňující, nakonec se změnil v kontroverzní překřikovací zápas mezi představiteli kraje.

Sinicropi věřil, že budovy jsou v současném stavu bolestí očí a staly se domovem pro divoké kočky, krysy, skunky, mývaly, vačice a dokonce i další divoká zvířata, která v naší jedné čtvrti nechtějí.

Loni na jaře národ zaplatil okresní poplatek za povolení v březnu, ale byl mu zamítnut kvůli jejich nedoplatku na daních.O více než 472 dní později byly nemovitosti v takovém zmatku, že Sinicropi dokonce doporučil dozorcům, aby na jejich schůzce v úterý 8. června učinili výjimku z již existujícího okresního pravidla týkajícího se vydávání stavebních a demoličních povolení.

Dozorci Cindy Lorenzetti a Ralph Lott vehementně oponovali Sinicropiho návrhu. Ačkoliněkteří úředníci vysílali své hluboké pohrdání vůči národu, Sinicropi doporučil dozorcům, aby zvážili nezbytné dočasné změny zákona k vyřešení této patové situace mezi okresem Seneca a národem Cayuga.

Dokonce je varoval, že bez vaší akce se nic neudělá- apřesto Národ přesto jednal-při absenci jakéhokoli zásahu na úrovni kraje.Podle Marie Stagliano, manažerky účtu v Levicku, se Nation skutečně posunul vpřed v úctě ke komunitě Seneca Falls.

Jménem vedení jejich kmenové vlády Stagliano v tiskovém prohlášení říká, že akce národa jsou přijímány pod jeho pravomocí jako suverénního indického národa, aby vydaly tato povolení a zahájily práce potřebné k odstranění obav ohledně trosek.

Dříve se národ snažil spolupracovat, pokoušel se o topracovat v dobré víře s krajem tím, že se podřídí procesům kraje,ani nárok na žádnou povinnost tak učinit.

kolik kratomu mám vzít

Národ Cayuga opakovaně řekl, že odstraní trosky okamžitě poté, co k tomu obdrží povolení,Stagliano napsal.Vydáním vlastního povolení na základě jeho suverénní pravomoci probíhá úklid.

Doporučená