Běžné důvody selhání hardwarového produktu. Jak se vyhnout neúspěchu?

Proč některé hardwarové produkty selhávají? Hardwarové firmy dělají řadu chyb, které vedou k selhání produktu. V tomto článku probereme nejčastější technické chyby, k nimž dochází v raných fázích výroby hardwarových produktů, a způsoby, jak se jim vyhnout..jpgOdhad

Jedním z nejčastějších důvodů selhání produktu je podcenění vývoje produktu. Přirozeně je obtížné odhadnout náklady a čas potřebný pro návrh a výrobu produktu, protože nejistota a problémy se objevují pravidelně. Mějte tedy na paměti, že vývoj nových produktů téměř vždy trvá déle, než se předpokládalo.

Podcenění hromadné výroby

Další častou technickou chybou je podcenění složitosti škálování produktu od prototypu až po sériovou výrobu. Proces škálování skutečně vyžaduje náklady a čas, takže odborníci doporučují mít na paměti výrobu v nejranějších fázích vývoj hardwaru . Pokud přemýšlíte o tom, jak vyrobit svůj produkt v těchto raných fázích, bude mnohem snazší to udělat, pokud jde o skutečnou výrobu. Nejnázornějším příkladem této chyby je design skříně a hromadná výroba. Pomocí 3D tisku je snadné vytvořit plastové prototypy produktu, ale výroba tohoto produktu vyžaduje zcela jiné technologie. V případech, kdy podnikatelé neuvažují s tímto rozdílem, se tedy hromadná výroba jejich produktu ukazuje jako stálá a časově náročná.


Přílišná složitost produktu

Podnikatelé jsou často ochotni vytvořit „dokonalý“ produkt, který bude zahrnovat řadu funkcí a mít všechny možné vlastnosti. Podniky věří, že vytvořením takto komplexního produktu splní různé potřeby spotřebitelů, a proto bude mezi nimi populárnější. Vytvořit dokonalý produkt je však špatný nápad. Za prvé, nemáte neomezený čas. Za další věc také nemáte neomezené náklady. Je tedy nepravděpodobné, že váš produkt bude dokonalý (stejně jako je nepravděpodobné, že tento dokonalý produkt bude potřeba).

funguje detox pro test na drogy

Abyste se této chybě vyhnuli, odborníci na elektronický design doporučují začít s nejjednodušší verzí vašeho produktu. Namísto přidávání dlouhého seznamu funkcí se zaměřte na základní vlastnosti vašeho produktu. Můžete dokonce použít strategii minimálního životaschopného produktu (MVP). Získáte tak zpětnou vazbu na svůj produkt od skutečných zákazníků a dále ji využijete ke zlepšení svého produktu. Dalším způsobem, jak se vyhnout nadměrné složitosti produktu, je odhad každé vlastnosti. Když odhadnete náklady a čas pro každou funkci, kterou chcete zahrnout do svého produktu, můžete si uvědomit, že některé z těchto funkcí jsou zbytečné. Budete se tak lépe rozhodovat o vlastnostech, které jsou pro váš produkt skutečně nezbytné. Abyste mohli odhadnout produkt, můžete si také najmout zkušenou společnost. Obrátit se na profesionály zvyšuje šance na úspěch vašeho produktu.

.jpgPříliš slibný

Konečně, v neposlední řadě důvodem selhání hardwarového produktu je poskytování slibů zákazníkům, které nelze splnit. I v případech, kdy se očekává, že váš produkt bude brzy dokončen, neslibujte nic, dokud nebude připraven. Pamatujte, že proces vývoje produktu je plný nejistot a neočekávaných výzev. Zároveň může být užitečné informovat zákazníky o vašem pokroku. Přesto nic neslibujte, abyste se vyhnuli zklamání spotřebitelů.

Jak tedy vidíte, existuje mnoho technologických chyb podnikatelů v oblasti hardwarových produktů, ze kterých se můžete poučit. Tento seznam důvodů neúspěchu samozřejmě není vyčerpávající. Měli byste neustále analyzovat selhání jiných společností a učit se z nich. Přesto, budete-li mít na paměti tyto běžné chyby, můžete se jim snadno vyhnout a vytvořit úspěšný hardwarový produkt.

Doporučená